Odpady kuchenne

Odbierzemy od Państwa odpady kuchenne

Odpady kuchenne powstające w restauracjach, barach i placówkach żywieniowych.

Poniżej kody odpadów pod którymi występują odpady kuchenne:

KOD ODPADU – NAZWA ODPADU

160306 – Organiczne odpady inne niż wymienione 160305, 160380

160380 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

020601 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

020699 – Inne niewymienione odpady

020203 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

020304 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

020380 – Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych  (z wyłączeniem 020381)

020399 – Inne niewymienione odpady

Jeżeli Państwo nie znajdą kodu odpadu z wykazu, dobierzemy kod indywidualnie.

Jeżeli Państwo nie znajdą kodu odpadu z wykazu, dobierzemy kod indywidualnie.

ZADZWOŃ DO NAS