Inne odpady

Odbierzemy od Państwa również inne odpady

Odpady inne niż niebezpiecznie

 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
 2. 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 3. 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 4. 02 02 99 Inne niewymienione odpady
 5. 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
 6. 02 03 02 Odpady konserwantów
 7. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
 8. 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
 9. 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 10. 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
 11. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
 12. 02 03 99 Inne niewymienione odpady
 13. 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 14. 02 04 80 Wysłodki
 15. 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
 16. 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 17. 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
 18. 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
 19. 02 06 99 Inne niewymienione odpady
 20. 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
 21. 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
 22. 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
 23. 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
 24. 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
 25. 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 080) 13
 26. 08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery’ inne niż wymienione w 08 01 15
 27. 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 0801 17
 28. 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
 29. 08 01 99 Inne niewymienione odpady
 30. 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny hit wymieniony w 08 03 17
 31. 08 03 80 Zdyspergowany olej inny ńiż wymieniony w 08 03 19
 32. 12 01 01 Odpady ż toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
 33. 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
 34. 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
 35. 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
 36. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
 37. 12 01 13 Odpady spawalnicze
 38. 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
 39. 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż j wymienione w 12 01 20
 40. 12 01 99 Inne niewymienione odpady
 41. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 42. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 43. 15 01 03 Opakowania z drewna
 44. 15 01 04 Opakowania z metali
 45. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 46. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 47. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
 48. 16 01 03 Zużyte opony
 49. 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
 50. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
 51. 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
 52. 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
 53. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 54. 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
 55. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
 56. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 57. 17 01 02 Gruz ceglany
 58. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 59. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 60. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 61. 17 01 82 Inne niewymienione odpady
 62. 17 02 01 Drewno
 63. 17 02 02 Szkło
 64. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 65. 17 04 02 Aluminium
 66. 17 04 05 Żelazo i stal
 67. 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
 68. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 
foto_005a

Jeżeli Państwo nie znajdą kodu odpadu z wykazu, dobierzemy kod indywidualnie.

Odpady niebezpieczne

 1. 13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
 2. 13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji   
 3. 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
 4. 13 02 04*  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne   
 5. 13 02 05* Mineralne oleję silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
 6. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe         
 7. 13 02 07*  Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji             
 8. 13 02 08*  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe          
 9. 13 07 01*  Olej opałowy i olej napędowy  
 10. 13 07 03*  Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 
 11. 16 01 07*  Filtry olejowe   
 12. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
ZADZWOŃ DO NAS