Informacje BDO

Drodzy Klienci,
idąc naprzeciw zmianom w gospodarce odpadami od początku 2020 roku odbieramy od Państwa zużyty olej roślinny o kodzie 200125 na podstawie OŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ.

Pamiętajcie jest to jak najbardziej prawidłowe . To dla Was współpracujemy z bazą doświadczonych specjalistów z zakresu ochrony środowiska i cały czas dostosowujemy naszą działalność  pod kątem zmieniających się przepisów.

Kod 200125 – oleje i tłuszcze jadalne możemy od Państwa odbierać. Ten kod należy w Katalogu Odpadów do grupy odpadów komunalnych. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwo jako wytwórcy tego odpadu jesteście zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji. To na Nas spoczywa ten obowiązek.

W celu ułatwienia Państwu wywiązania się z obowiązku prawnego zamieszczamy poniżej przygotowane przez nas instrukcje w zakresie rejestracji, aktualizacji i wystawiania kart BDO. Ponadto możecie Państwo zapoznać się z bieżącymi aktualnościami z Ministerstwa Ochrony Środowiska dotyczącego BDO.

Instrukcje dotyczące BDO

Jak zarejestrować się w systemie BDO?

Jak zaktualizować dane w systemie BDO?

Wystawienie karty przekazania odpadów w systemie BDO.

Strona internetowa dotyczące BDO: https://bdo.mos.gov.pl

Logowanie do systemu BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy pełne wsparcie dla naszych klientów dotyczące wypełnienia dokumentacji BDO.