foto_0249

Odbiór zużytego oleju, odpadów kuchennych i innych odpadów.

Certyfikat REDcert - EU

Posiadamy Europejski certyfikat REDcert-EU, co oznacza że spełniamy wszystkie wymagania prawne w tym dyrektywę (UE) 2018/2001, w skrócie  RED II. Świadczy to również, że jako przedsiębiorstwo podejmujemy realne działania ograniczające emisję CO2, ochronę biosfery oraz racjonalne wykorzystanie gruntów.