Aktualności

Wymagania, które musi spełnić każda firma, która zbiera i magazynuje odpady

Aktualnie każda firma , która zbiera , magazynuje, przetwarza i sprzedaje UCO musi dostosować się do nowych restrykcyjnych przepisów i pokonać długą drogę chcąc istnieć na rynku krajowym i zagranicznym.

Ważne jest by podporządkować się do wymogów, które teraz musi spełniać każda firma działająca w branży odpadowej :

  • przepisy przeciwpożarowe,
  • zabezpieczenie roszczeń ,
  • wizyjna kontrola miejsc magazynowania odpadów,
  • obowiązek rejestracji w systemie BDO i wiele innych.

Każda osoba prowadząca działalność gastronomiczną , w której powstaje olej posmażalniczy zastanawia się i zadaje sobie pytanie:

Co mogę zrobić ze zużytym olejem i jaka firma w Polsce odbiera olej po smażeniu?

Odpowiedź jest prosta.

Przekazać Firmie RAF-MAX, posiadamy stosowne decyzje i pozwolenia na zbieranie oraz na przetwarzanie zużytego oleju roślinnego.

Profesjonalnie i w trosce o środowisko naturalne zbieramy zużyty olej posmażalniczy, fryturę obsługując Klientów na terenie całej Polski.

Zużyty olej spożywczy (UCO) sprzedajemy do rafinerii i tam  wykorzystywany jest jako biokomponent do produkcji biopaliwa.