Aktualności

Ewidencja odpadów a kontekst roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku, przypominamy najważniejsze informacje związane z prowadzeniem ewidencji odpadów na przełomie 2021 i 2022 r.

Karty ewidencji odpadów (KEO):

  • po 31.12.2021 r. nie będzie możliwości tworzenia kart ewidencji odpadów na 2021 r., po tej dacie użytkownik będzie mógł utworzyć jedynie karty ewidencji na 2022 r.,
  • po 31.12.2021 r. system umożliwi dokonywanie wpisów w kartach ewidencji odpadów utworzonych do końca 2021 r.,
  • system nie będzie automatycznie tworzył kart ewidencji na 2022 r.
  • użytkownik tworząc nową kartę ewidencji odpadów na 2022 r. samodzielnie wprowadza stan magazynowy na 1 stycznia,
  • karta przekazania odpadów (KPO), która została zatwierdzona jeszcze w 2021 r. przez przekazującego i potwierdzona już w 2022 r. przez przejmującego odpady powinna zostać zaewidencjonowana w przypadku pierwszego z ww. podmiotów na KEO prowadzonym za 2021 r. (w zakładce „Przekazane”), natomiast w przypadku podmiotu przejmującego odpady po nowym roku, na nowej KEO prowadzonej za 2022 r. (w zakładce „Przyjęte”).

Karty przekazania odpadów (KPO):

  • dla karty przekazania odpadów zatwierdzonej w 2021 r., potwierdzenie przejęcia oraz potwierdzenie wykonania transportu będzie można wykonać w 2022 r.
  • w roku 2021 będzie można utworzyć kartę przekazania odpadów z terminem rozpoczęcia transportu w roku 2022 (obowiązuje zasada planowana na 30 dni do przodu)

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/news/ewidencja-odpadow-a-kontekst-roku/