Certyfikaty

Posiadamy certyfikat unijny  REDcert- EU 550-90180366 oraz decyzje na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na ich przetwarzanie.

Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem BDO 00013797.

Wszystko dla dobra środowiska i bezpieczeństwa życia oraz zdrowia.

polski